CT3016 วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบปุ่มกด 2 ทิศทางน้ำ รุ่น Switch

Attribute:

SKU : CT3016

เลือกใช้งานได้มากกว่า 1 อย่างพร้อมกัน เช่น ใช้ Hand Shower และ Rain Shower พร้อมกัน แตกต่างจากการใช้วาล์วแบบเปลี่ยนทิศทางน้ำทั่ว ๆ ไปจะใช้งานได้ทีละอย่าง ใช้ระบบ Thermostatic Valve ทำให้ปรับอุณหภูมิได้ง่าย ปลอดภัย มีปุ่มป้องกันการใช้งานที่อุณหภูมิเกิน 38 องศาเซลเซียส ติดตั้งและเตรียมหน้างานง่าย เนื่องจากเป็น Box สำเร็จรูป และยังทําให้สะดวกต่อการบํารุงรักษา

Categories : FAUCET Mixer Shower Faucet

Brand : COTTO

Share

Product Main : คอตโต้
CT3016 วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบปุ่มกด 2 ทิศทางน้ำ รุ่น Switch


คุณสมบัติ


  • เลือกใช้งานได้มากกว่า 1 อย่างพร้อมกัน เช่น ใช้ Hand Shower และ Rain Shower พร้อมกัน แตกต่างจากการใช้วาล์วแบบเปลี่ยนทิศทางน้ำทั่ว ๆ ไปจะใช้งานได้ทีละอย่าง
  • ใช้ระบบ Thermostatic Valve ทำให้ปรับอุณหภูมิได้ง่าย ปลอดภัย มีปุ่มป้องกันการใช้งานที่อุณหภูมิเกิน 38 องศาเซลเซียส
  • ติดตั้งและเตรียมหน้างานง่าย เนื่องจากเป็น Box สำเร็จรูป และยังทําให้สะดวกต่อการบํารุงรักษา
  • แนะนำใช้งานกับ ฝักบัวก้านแข็งและฝักบัวสายอ่อน หรือฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชั่น


ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภท : วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง
การใช้งาน : แบบสวิตซ์
วัสดุที่ใช้ผลิต :  ทองเหลือง
ซีรีย์ : Switch
น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy