ALL PRODUCTS

JDS-WHT-25911

อ่างล้างหน้า จาก JAQUAR ผสานการออกแบบที่สวยงาม วัสดุผลิตจากเซรามิกที่มีความแข็งแรง ทนทานและทำความสะอาดได้ง่าย ทำให้คุณชำระล้าง หรือทำความสะอาดมือ และหน้า เพื่อสุขอนามัยที่ดีได้อย่างลงตัว

Sold 0 items

฿2,630 ฿2,630
฿1,980 ฿1,980 -25%
 

 

JDS-WHM-25911

อ่างล้างหน้า จาก JAQUAR ผสานการออกแบบที่สวยงาม วัสดุผลิตจากเซรามิกที่มีความแข็งแรง ทนทานและทำความสะอาดได้ง่าย ทำให้คุณชำระล้าง หรือทำความสะอาดมือ และหน้า เพื่อสุขอนามัยที่ดีได้อย่างลงตัว

Sold 0 items

฿3,420 ฿3,420
฿2,550 ฿2,550 -25%
 

 

JDS-BLM-25911

อ่างล้างหน้า จาก JAQUAR ผสานการออกแบบที่สวยงาม วัสดุผลิตจากเซรามิกที่มีความแข็งแรง ทนทานและทำความสะอาดได้ง่าย ทำให้คุณชำระล้าง หรือทำความสะอาดมือ และหน้า เพื่อสุขอนามัยที่ดีได้อย่างลงตัว

Sold 0 items

฿3,420 ฿3,420
฿2,550 ฿2,550 -25%
 

 

JDS-WHT-25907N

อ่างล้างหน้า จาก JAQUAR ผสานการออกแบบที่สวยงาม วัสดุผลิตจากเซรามิกที่มีความแข็งแรง ทนทานและทำความสะอาดได้ง่าย ทำให้คุณชำระล้าง หรือทำความสะอาดมือ และหน้า เพื่อสุขอนามัยที่ดีได้อย่างลงตัว

Sold 0 items

฿2,800 ฿2,800
฿2,100 ฿2,100 -25%
 

 

JDS-WHM-25907N

อ่างล้างหน้า จาก JAQUAR ผสานการออกแบบที่สวยงาม วัสดุผลิตจากเซรามิกที่มีความแข็งแรง ทนทานและทำความสะอาดได้ง่าย ทำให้คุณชำระล้าง หรือทำความสะอาดมือ และหน้า เพื่อสุขอนามัยที่ดีได้อย่างลงตัว

Sold 0 items

฿3,200 ฿3,200
฿2,400 ฿2,400 -25%
 

 

JDS-BLM-25907N

อ่างล้างหน้า จาก JAQUAR ผสานการออกแบบที่สวยงาม วัสดุผลิตจากเซรามิกที่มีความแข็งแรง ทนทานและทำความสะอาดได้ง่าย ทำให้คุณชำระล้าง หรือทำความสะอาดมือ และหน้า เพื่อสุขอนามัยที่ดีได้อย่างลงตัว

Sold 0 items

฿3,200 ฿3,200
฿2,400 ฿2,400 -25%
 

 

ECS-WHT-803

อ่างล้างหน้า จาก JAQUAR ผสานการออกแบบที่สวยงาม วัสดุผลิตจากเซรามิกที่มีความแข็งแรง ทนทานและทำความสะอาดได้ง่าย ทำให้คุณชำระล้าง หรือทำความสะอาดมือ และหน้า เพื่อสุขอนามัยที่ดีได้อย่างลงตัว

Sold 0 items

฿650 ฿650
฿485 ฿485 -25%
 

 

ALD-BLM-727

ALD-BLM-727 สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด POp Up (ไม่มีรูน้ำล้น) รุ่น Allied สี Black Matt

Sold 0 items

฿1,020 ฿1,020
฿765 ฿765 -25%
 

 

ALD-BLM-573

ชุดสายฉีดชำระ พร้อมสายและขอแขวน รุ่น Allied สี Black Matt

Sold 0 items

฿1,570 ฿1,570
฿1,180 ฿1,180 -25%
 

 

APR-ESS-101001N

ก๊อกอ่างล้างหน้าดีไซน์สวย จากแบรนด์ Jaquar มาพร้อมคุณภาพของวัสดุที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ

Sold 0 items

฿1,100 ฿1,100
฿825 ฿825 -25%
 

 

MQT-ESS-508KN

ก๊อกอ่างล้างหน้าดีไซน์สวย จากแบรนด์ Jaquar มาพร้อมคุณภาพของวัสดุที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ

Sold 0 items

฿825 ฿825
฿620 ฿620 -25%
 

 

FLP-CHR-5021PM

ก๊อกอ่างล้างหน้าดีไซน์สวย จากแบรนด์ Jaquar มาพร้อมคุณภาพของวัสดุที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ

Sold 0 items

฿1,820 ฿1,820
฿1,365 ฿1,365 -25%
 

 

FLP-CHR-5011PM

ก๊อกอ่างล้างหน้าดีไซน์สวย จากแบรนด์ Jaquar มาพร้อมคุณภาพของวัสดุที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ

Sold 0 items

฿1,352 ฿1,352
฿1,015 ฿1,015 -25%
 

 

KUP-BLM-35005BPM

ก๊อกอ่างล้างหน้าดีไซน์สวย จากแบรนด์ Jaquar มาพร้อมคุณภาพของวัสดุที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ

Sold 0 items

฿8,500 ฿8,500
฿6,380 ฿6,380 -25%
 

 

KUP-CHR-35005BPM

ก๊อกอ่างล้างหน้าดีไซน์สวย จากแบรนด์ Jaquar มาพร้อมคุณภาพของวัสดุที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ

Sold 0 items

฿6,100 ฿6,100
฿4,580 ฿4,580 -25%
 

 

KUP-BLM-35021PM

ก๊อกอ่างล้างหน้าดีไซน์สวย จากแบรนด์ Jaquar มาพร้อมคุณภาพของวัสดุที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ

Sold 0 items

฿6,000 ฿6,000
฿4,500 ฿4,500 -25%
 

 

KUP-CHR-35021PM

ก๊อกอ่างล้างหน้าดีไซน์สวย จากแบรนด์ Jaquar มาพร้อมคุณภาพของวัสดุที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ

Sold 0 items

฿4,260 ฿4,260
฿3,200 ฿3,200 -25%
 

 

OPP-BLM-15005BPM

ก๊อกอ่างล้างหน้าดีไซน์สวย จากแบรนด์ Jaquar มาพร้อมคุณภาพของวัสดุที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ

Sold 0 items

฿7,100 ฿7,100
฿5,330 ฿5,330 -25%
 

 

OPP-CHR-15005BPM

ก๊อกอ่างล้างหน้าดีไซน์สวย จากแบรนด์ Jaquar มาพร้อมคุณภาพของวัสดุที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ

Sold 0 items

฿5,100 ฿5,100
฿3,830 ฿3,830 -25%
 

 

OPP-BLM-15021PM

ก๊อกอ่างล้างหน้าดีไซน์สวย จากแบรนด์ Jaquar มาพร้อมคุณภาพของวัสดุที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ

Sold 0 items

฿3,020 ฿3,020
฿2,270 ฿2,270 -25%
 

 

OPP-CHR-15021PM

ก๊อกอ่างล้างหน้าดีไซน์สวย จากแบรนด์ Jaquar มาพร้อมคุณภาพของวัสดุที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ

Sold 0 items

฿2,160 ฿2,160
฿1,630 ฿1,630 -25%
 

 

New

ZH028#BL(HM)

ฝักบัวสำหรับสัตว์เลี้ยง ประเภท :ฝักบัวสายอ่อน วัสดุ :พลาสติก ABS ฟังก์ชั่น :2 ฟังชั่นก์ น้ำหนัก :1.6 กก.

Sold 0 items

฿940 ฿940
฿850 ฿850 -10%
 

 

New

C11010

C11010 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น) รุ่น WORTH (กดข้าง)

Sold 0 items

฿6,490 ฿6,490
฿4,990 ฿4,990 -23%
 

 

UW447JNMW/F

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง TOTO ออกแบบด้วยรูปทรงที่สวยเรียบทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน มาพร้อมด้วยเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว วัสดุผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ชำระล้างได้อย่างสะอาดหมดจด และมีขนาดที่กะทัดรัด สามารถติดตั้งง่าย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ ทำให้มีพื่นที่ใช้สอยในห้องน้ำมากขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำสาธารณะ บ้าน คอนโด หรือโรงแรม ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Sold 0 items

฿15,491 ฿15,491
฿7,800 ฿7,800 -50%
 

 

UW447HJNMW/F

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง TOTO ออกแบบด้วยรูปทรงที่สวยเรียบทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน มาพร้อมด้วยเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว วัสดุผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ชำระล้างได้อย่างสะอาดหมดจด และมีขนาดที่กะทัดรัด สามารถติดตั้งง่าย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ ทำให้มีพื่นที่ใช้สอยในห้องน้ำมากขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำสาธารณะ บ้าน คอนโด หรือโรงแรม ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Sold 0 items

฿15,491 ฿15,491
฿7,800 ฿7,800 -50%
 

 

THD68A

อุปกรณ์ป้องกันน้ำย้อนกลับ

Sold 0 items

฿4,568 ฿4,568
฿2,300 ฿2,300 -50%
 

 

TS401NLK

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ จาก TOTO วัสดุผลิตแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน มาพร้อมประสิทธิภาพในการชำระสิ่งสกปรกได้อย่างสะอาดหมดจด

Sold 0 items

฿10,526 ฿10,526
฿5,300 ฿5,300 -50%
 

 

TSV407NL

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ จาก TOTO วัสดุผลิตแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน มาพร้อมประสิทธิภาพในการชำระสิ่งสกปรกได้อย่างสะอาดหมดจด

Sold 0 items

฿14,299 ฿14,299
฿7,200 ฿7,200 -50%
 

 

TREF35L2A

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ จาก TOTO วัสดุผลิตแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน มาพร้อมประสิทธิภาพในการชำระสิ่งสกปรกได้อย่างสะอาดหมดจด

Sold 0 items

฿81,227 ฿81,227
฿40,900 ฿40,900 -50%
 

 

TS610A

ท่อน้ำทิ้งพร้อมสะดืออ่างล้างหน้า (ความยาว : 340 มม.)

Sold 0 items

฿7,745 ฿7,745
฿3,900 ฿3,900 -50%
 

 

TS611R

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดี

Sold 0 items

฿1,092 ฿1,092
฿550 ฿550 -50%
 

 

DS716WR

ที่ใส่กระดาษชำระ จาก TOTO วัสดุผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ใช้งานสะดวกและเปลี่ยนม้วนกระดาษใหม่ได้ง่าย เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับผนังห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำภายในบ้าน หรือห้องน้ำสาธารณะทั่วไป

Sold 0 items

฿7,348 ฿7,348
฿3,700 ฿3,700 -50%
 

 

New

T23BQ13N

เทคโนโลยีภายในก๊อกน้ำของ TOTO ที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการไหลของน้ำได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย และทำให้ก๊อกน้ำของคุณทนทานต่อการใช้งาน

Sold 0 items

฿2,582 ฿2,582
฿1,300 ฿1,300 -50%
 

 

TX112MEB

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า จาก TOTO วัสดุผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน มาพร้อมกับดีไซน์อันเรียบหรู สวยงาม ทันสมัย ให้คุณชำระล้างสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจด

Sold 0 items

฿8,738 ฿8,738
฿4,400 ฿4,400 -50%
 

 

TX109LPR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า จาก TOTO วัสดุผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน มาพร้อมกับดีไซน์อันเรียบหรู สวยงาม ทันสมัย ให้คุณชำระล้างสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจด

Sold 0 items

฿4,369 ฿4,369
฿2,200 ฿2,200 -50%
 

 

TX129LR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า จาก TOTO วัสดุผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน มาพร้อมกับดีไซน์อันเรียบหรู สวยงาม ทันสมัย ให้คุณชำระล้างสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจด

Sold 0 items

฿2,780 ฿2,780
฿1,400 ฿1,400 -50%
 

 

TBW07018T

ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รูปทรงทันสมัย ดีไซน์โดดเด่นสวยงาม

Sold 0 items

฿5,958 ฿5,958
฿3,000 ฿3,000 -50%
 

 

TBW07019T

ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รูปทรงทันสมัย ดีไซน์โดดเด่นสวยงาม

Sold 0 items

฿5,164 ฿5,164
฿2,600 ฿2,600 -50%
 

 

TBW08002T1

ฝักบัวอาบน้ำดีไซน์สวย จากแบรนด์ TOTO มาพร้อมคุณภาพของวัสดุที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ

Sold 0 items

฿27,208 ฿27,208
฿13,700 ฿13,700 -50%
 

 

TBW07002T1

ฝักบัวอาบน้ำดีไซน์สวย จากแบรนด์ TOTO มาพร้อมคุณภาพของวัสดุที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ

Sold 0 items

฿27,208 ฿27,208
฿13,700 ฿13,700 -50%
 

 

Product category

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy