Automatic Sensor Urinal

USWN925AS

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง TOTO ออกแบบด้วยรูปทรงที่สวยเรียบทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน มาพร้อมด้วยเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว วัสดุผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ชำระล้างได้อย่างสะอาดหมดจด และมีขนาดที่กะทัดรัด สามารถติดตั้งง่าย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ ทำให้มีพื่นที่ใช้สอยในห้องน้ำมากขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำสาธารณะ บ้าน คอนโด หรือโรงแรม ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Sold 0 items

฿80,430 ฿80,430
฿40,500 ฿40,500 -50%
 

 

USWN925AE

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง TOTO ออกแบบด้วยรูปทรงที่สวยเรียบทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน มาพร้อมด้วยเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว วัสดุผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ชำระล้างได้อย่างสะอาดหมดจด และมีขนาดที่กะทัดรัด สามารถติดตั้งง่าย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ ทำให้มีพื่นที่ใช้สอยในห้องน้ำมากขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำสาธารณะ บ้าน คอนโด หรือโรงแรม ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Sold 0 items

฿60,270 ฿60,270
฿30,350 ฿30,350 -50%
 

 

USWN902AS

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง TOTO ออกแบบด้วยรูปทรงที่สวยเรียบทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน มาพร้อมด้วยเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว วัสดุผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ชำระล้างได้อย่างสะอาดหมดจด และมีขนาดที่กะทัดรัด สามารถติดตั้งง่าย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ ทำให้มีพื่นที่ใช้สอยในห้องน้ำมากขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำสาธารณะ บ้าน คอนโด หรือโรงแรม ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Sold 0 items

฿105,058 ฿105,058
฿52,900 ฿52,900 -50%
 

 

USWN902AE

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง TOTO ออกแบบด้วยรูปทรงที่สวยเรียบทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน มาพร้อมด้วยเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว วัสดุผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ชำระล้างได้อย่างสะอาดหมดจด และมีขนาดที่กะทัดรัด สามารถติดตั้งง่าย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ ทำให้มีพื่นที่ใช้สอยในห้องน้ำมากขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำสาธารณะ บ้าน คอนโด หรือโรงแรม ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Sold 0 items

฿75,269 ฿75,269
฿37,900 ฿37,900 -50%
 

 

USWN925A

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง TOTO ออกแบบด้วยรูปทรงที่สวยเรียบทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน มาพร้อมด้วยเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว วัสดุผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ชำระล้างได้อย่างสะอาดหมดจด และมีขนาดที่กะทัดรัด สามารถติดตั้งง่าย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ ทำให้มีพื่นที่ใช้สอยในห้องน้ำมากขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำสาธารณะ บ้าน คอนโด หรือโรงแรม ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Sold 0 items

฿58,980 ฿58,980
฿29,700 ฿29,700 -50%
 

 

USWN902A

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง TOTO ออกแบบด้วยรูปทรงที่สวยเรียบทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน มาพร้อมด้วยเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว วัสดุผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ชำระล้างได้อย่างสะอาดหมดจด และมีขนาดที่กะทัดรัด สามารถติดตั้งง่าย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ ทำให้มีพื่นที่ใช้สอยในห้องน้ำมากขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำสาธารณะ บ้าน คอนโด หรือโรงแรม ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Sold 0 items

฿73,283 ฿73,283
฿36,900 ฿36,900 -50%
 

 

USWN900A

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง TOTO ออกแบบด้วยรูปทรงที่สวยเรียบทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน มาพร้อมด้วยเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว วัสดุผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ชำระล้างได้อย่างสะอาดหมดจด และมีขนาดที่กะทัดรัด สามารถติดตั้งง่าย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ ทำให้มีพื่นที่ใช้สอยในห้องน้ำมากขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำสาธารณะ บ้าน คอนโด หรือโรงแรม ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Sold 0 items

฿75,467 ฿75,467
฿38,000 ฿38,000 -50%
 

 

USWN900AE

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง TOTO ออกแบบด้วยรูปทรงที่สวยเรียบทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน มาพร้อมด้วยเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว วัสดุผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ชำระล้างได้อย่างสะอาดหมดจด และมีขนาดที่กะทัดรัด สามารถติดตั้งง่าย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ ทำให้มีพื่นที่ใช้สอยในห้องน้ำมากขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำสาธารณะ บ้าน คอนโด หรือโรงแรม ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Sold 0 items

฿77,453 ฿77,453
฿39,000 ฿39,000 -50%
 

 

USWN900AS

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง TOTO ออกแบบด้วยรูปทรงที่สวยเรียบทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน มาพร้อมด้วยเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว วัสดุผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ชำระล้างได้อย่างสะอาดหมดจด และมีขนาดที่กะทัดรัด สามารถติดตั้งง่าย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ ทำให้มีพื่นที่ใช้สอยในห้องน้ำมากขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำสาธารณะ บ้าน คอนโด หรือโรงแรม ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Sold 0 items

฿109,030 ฿109,030
฿54,900 ฿54,900 -50%
 

 

UFS910W

โถปัสสาวะชาย จาก TOTO ผลิตจากวัสดุมีคุณภาพ มีรูปทรงดีไซน์ที่สวยงาม เคลือบพื้นผิวด้วย CEFIONTECT มีอนุภาคเล็กละเอียด ช่วยลดสิ่งสกปรก ทำให้ยากต่อการเกาะติดของคราบ ทั้งยังทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย พร้อมฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์อัตโนมัติในตัว ช่วยลดการสัมผัส เเละช่วยประหยัดน้ำด้วยเทคโนโลยีประหยัดน้ำ เหมาะสำหรับติดตั้งในที่อยู่อาศัยหรือห้องน้ำสาธารณะทั่วไป

Sold 0 items

฿113,002 ฿113,002
฿56,900 ฿56,900 -50%
 

 

CCAS6519-3120410F0

โถปัสสาวะชาย แบบเซ็นเซอร์ จาก AMERICAN STANDARD ผลิตจากเซรามิกคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. มาพร้อมการฟลัชน้ำระบบเซ็นเซอร์อินฟาเรด ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน ไร้การสัมผัส ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

Sold 0 items

฿31,160 ฿31,160
฿25,490 ฿25,490 -18%
 

 

CCAS6507-3120410C0

โถปัสสาวะชาย แบบเซ็นเซอร์ จาก AMERICAN STANDARD ผลิตจากเซรามิกคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. มาพร้อมการฟลัชน้ำระบบเซ็นเซอร์อินฟาเรด ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน ไร้การสัมผัส ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

Sold 0 items

฿33,200 ฿33,200
฿27,160 ฿27,160 -18%
 

 

CCAS6507-3100410C0

โถปัสสาวะชาย แบบเซ็นเซอร์ จาก AMERICAN STANDARD ผลิตจากเซรามิกคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. มาพร้อมการฟลัชน้ำระบบเซ็นเซอร์อินฟาเรด ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน ไร้การสัมผัส ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

Sold 0 items

฿34,790 ฿34,790
฿28,460 ฿28,460 -18%
 

 

CCAS6506-4130410C0

โถปัสสาวะชาย แบบเซ็นเซอร์ จาก AMERICAN STANDARD ผลิตจากเซรามิกคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. มาพร้อมการฟลัชน้ำระบบเซ็นเซอร์อินฟาเรด ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน ไร้การสัมผัส ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

Sold 0 items

฿30,220 ฿30,220
฿24,720 ฿24,720 -18%
 

 

CCAS6506-4110410F0

โถปัสสาวะชาย แบบเซ็นเซอร์ จาก AMERICAN STANDARD ผลิตจากเซรามิกคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. มาพร้อมการฟลัชน้ำระบบเซ็นเซอร์อินฟาเรด ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน ไร้การสัมผัส ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

Sold 0 items

฿30,220 ฿30,220
฿24,720 ฿24,720 -18%
 

 

CCAS6606-311A410F0

โถปัสสาวะชาย แบบเซ็นเซอร์ จาก AMERICAN STANDARD ผลิตจากเซรามิกคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. มาพร้อมการฟลัชน้ำระบบเซ็นเซอร์อินฟาเรด ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน ไร้การสัมผัส ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

Sold 0 items

฿62,400 ฿62,400
฿51,050 ฿51,050 -18%
 

 

CCAS6606-312A410F0

โถปัสสาวะชาย แบบเซ็นเซอร์ จาก AMERICAN STANDARD ผลิตจากเซรามิกคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. มาพร้อมการฟลัชน้ำระบบเซ็นเซอร์อินฟาเรด ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน ไร้การสัมผัส ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

Sold 0 items

฿62,400 ฿62,400
฿51,050 ฿51,050 -18%
 

 

IN6305-WT

โถปัสสาวะชาย แบบเซ็นเซอร์ จาก AMERICAN STANDARD ผลิตจากเซรามิกคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. มาพร้อมการฟลัชน้ำระบบเซ็นเซอร์อินฟาเรด ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน ไร้การสัมผัส ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

Sold 0 items

฿47,010 ฿47,010
฿38,460 ฿38,460 -18%
 

 

TF-6747/A-8014AC-WT

โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนัง จาก AMERICAN STANDARD รุ่น TF-6747/A-8014AC-WT ผลิตจากเซรามิกคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. มาพร้อมการฟลัชน้ำระบบเซ็นเซอร์อินฟาเรด ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน ไร้การสัมผัส ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

Sold 0 items

฿21,500 ฿21,500
฿17,590 ฿17,590 -18%
 

 

TF-6747/A-8004DC-WT

โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนัง จาก AMERICAN STANDARD รุ่น TF-6747/A-8004DC-WT ผลิตจากเซรามิกคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. มาพร้อมการฟลัชน้ำระบบเซ็นเซอร์อินฟาเรด ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน ไร้การสัมผัส ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

Sold 0 items

฿20,140 ฿20,140
฿16,470 ฿16,470 -18%
 

 

TF-6506BEB-WT-0

โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนัง จาก AMERICAN STANDARD รุ่น 6506BEB-WT-0 ผลิตจากเซรามิกคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. มาพร้อมการฟลัชน้ำระบบเซ็นเซอร์อินฟาเรด ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน ไร้การสัมผัส ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

Sold 0 items

฿30,220 ฿30,220
฿24,720 ฿24,720 -18%
 

 

C3011DC

โถปัสสาวะชายขนาดกลางชนิดแขวนผนัง แบบ Back inlet รุ่น มาร์แชล พร้อมท่อน้ำทิ้ง

Sold 0 items

฿19,700 ฿19,700
฿15,760 ฿15,760 -20%
 

 

C3011AC

โถปัสสาวะชายขนาดกลางชนิดแขวนผนัง แบบ Back inlet รุ่น มาร์แชล พร้อมท่อน้ำทิ้ง

Sold 0 items

฿22,600 ฿22,600
฿18,080 ฿18,080 -20%
 

 

C31237(DC)

โถปัสสาวะชายแขวนผนัง ขนาดใหญ่ เพื่อความสะดวกสบายยิ่งกว่า ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย ด้วยระบบเปิด-ปิดน้ำ เซ็นเซอร์ อินฟาเรด โถปัสสาวะชาย Ultra clean Plus ลดคราบ ทำความสะอาดง่าย ท่อน้ำทิ้งถูกออกแบบให้เป็นหนึ่งเดียวกับโถ ช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น ท่อน้ำเข้าด้านหลัง

Sold 0 items

฿26,600 ฿26,600
฿21,280 ฿21,280 -20%
 

 

C31507DC

โถปัสสาวะชาย Ultra clean Plus ลดคราบ ทำความสะอาดง่ายยิ่งกว่า โถปัสสาวะชายขนาดใหญ่ชนิดแขวนผนัง ท่อน้ำทิ้งถูกออกแบบให้เป็นหนึ่งเดียวกับโถ ช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น ท่อน้ำเข้าด้านหลัง ไร้การสัมผัส, เปิด-ปิดน้ำด้วยระบบ เซ็นเซอร์ อินฟาเรด

Sold 0 items

฿28,300 ฿28,300
฿22,640 ฿22,640 -20%
 

 

C31507AC

สุขภัณฑ์ Ultra clean Plus ลดคราบทำความสะอาดง่าย - โถปัสสาวะชายขนาดใหญ่ชนิดแขวนผนัง เพื่อความสะดวกสบายยิ่งกว่า - ท่อน้ำทิ้งถูกออกแบบให้เป็นหนึ่งเดียวกับโถ ช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น - ท่อน้ำเข้าด้านหลัง - ไร้การสัมผัส, เปิด-ปิดน้ำด้วยระบบ เซ็นเซอร์ อินฟาเรด

Sold 0 items

฿25,900 ฿25,900
฿20,720 ฿20,720 -20%
 

 

C31227AC

โถปัสสาวะชายแขวนผนัง ขนาดเล็ก ตอบโจทย์การจัดสรรพื้นที่ห้องน้ำที่มีจำกัด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย ด้วยระบบเปิด-ปิดน้ำ เซ็นเซอร์ อินฟาเรด โถปัสสาวะชาย Hygiene ลดคราบ ทำความสะอาดง่าย

Sold 0 items

฿21,100 ฿21,100
฿16,880 ฿16,880 -20%
 

 

C31237(AC)

โถปัสสาวะชายแขวนผนัง ขนาดใหญ่ เพื่อความสะดวกสบายยิ่งกว่า ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย ด้วยระบบเปิด-ปิดน้ำ เซ็นเซอร์ อินฟาเรด โถปัสสาวะชาย Hygiene ลดคราบ ทำความสะอาดง่าย

Sold 0 items

฿24,300 ฿24,300
฿19,440 ฿19,440 -20%
 

 

Filters (0) Clear

Product category

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy