Pedestal for Basin

LW136HF

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก TOTO ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿9,136 ฿9,136
฿4,600 ฿4,600 -50%
 

 

LW196FK

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก TOTO ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿7,745 ฿7,745
฿3,900 ฿3,900 -50%
 

 

LW196HFK

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก TOTO ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿6,355 ฿6,355
฿3,200 ฿3,200 -50%
 

 

C404

C404 ขาตั้งอ่างล้างหน้า รุ่น เคนชิงตัน Kensington 20"

Sold 0 items

฿1,300 ฿1,300
฿1,045 ฿1,045 -20%
 

 

LW1215HFK

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก TOTO ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿7,745 ฿7,745
฿3,900 ฿3,900 -50%
 

 

TF-0752-WT-0

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก AMERICAN STANDARD ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿1,520 ฿1,520
฿1,240 ฿1,240 -18%
 

 

TF-900P-WT-0

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก AMERICAN STANDARD ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿1,130 ฿1,130
฿920 ฿920 -19%
 

 

0742-WT-0

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก AMERICAN STANDARD ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿1,130 ฿1,130
฿920 ฿920 -19%
 

 

WP-F712-WT

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก AMERICAN STANDARD ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿3,670 ฿3,670
฿3,000 ฿3,000 -18%
 

 

WP-F712N-WT

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก AMERICAN STANDARD ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿1,890 ฿1,890
฿1,540 ฿1,540 -19%
 

 

WP-F711-WT

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก AMERICAN STANDARD ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿4,390 ฿4,390
฿3,590 ฿3,590 -18%
 

 

TF-0755-WT

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก AMERICAN STANDARD ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿1,150 ฿1,150
฿940 ฿940 -18%
 

 

TF-0756-WT

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก AMERICAN STANDARD ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿1,620 ฿1,620
฿1,320 ฿1,320 -19%
 

 

TF-0707-WT

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก AMERICAN STANDARD ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿1,150 ฿1,150
฿940 ฿940 -18%
 

 

TF-0741-WT-0

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก AMERICAN STANDARD ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿990 ฿990
฿810 ฿810 -18%
 

 

TF-0740-WT

ขาตั้งอ่างล้างหน้า จาก AMERICAN STANDARD ผลิตมาจากวัสดุเซรามิกคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามผสานกลมกลืนกับพื้นที่ห้องน้ำได้อย่างลงตัว ขาตั้งช่วยปกปิดท่อน้ำทิ้ง ดูเรียบร้อย และเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำของคุณ

Sold 0 items

฿1,070 ฿1,070
฿870 ฿870 -19%
 

 

C4242

ผลิตจากเซรามิคคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน รูปทรงทันสมัย ดีไซน์โดดเด่นสวยงาม

Sold 0 items

฿1,620 ฿1,620
฿1,296 ฿1,296 -20%
 

 

C420

ผลิตจากเซรามิคคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน รูปทรงทันสมัย ดีไซน์โดดเด่นสวยงาม

Sold 0 items

฿1,340 ฿1,340
฿1,072 ฿1,072 -20%
 

 

C4015

ขาตั้งอ่างล้างหน้า รุ่น PATCHWORK

Sold 0 items

฿5,600 ฿5,600
฿4,480 ฿4,480 -20%
 

 

C4155

ผลิตจากเซรามิคคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน รูปทรงทันสมัย ดีไซน์โดดเด่นสวยงาม

Sold 0 items

฿2,550 ฿2,550
฿2,040 ฿2,040 -20%
 

 

C412

ผลิตจากเซรามิคคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน รูปทรงทันสมัย ดีไซน์โดดเด่นสวยงาม

Sold 0 items

฿1,580 ฿1,580
฿1,264 ฿1,264 -20%
 

 

C411

ผลิตจากเซรามิคคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน รูปทรงทันสมัย ดีไซน์โดดเด่นสวยงาม

Sold 0 items

฿1,510 ฿1,510
฿1,208 ฿1,208 -20%
 

 

C4141

ผลิตจากเซรามิคคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน รูปทรงทันสมัย ดีไซน์โดดเด่นสวยงาม

Sold 0 items

฿1,620 ฿1,620
฿1,296 ฿1,296 -20%
 

 

C4066

แนะนำใช้ร่วมกับ C02957 อ่างล้างหน้าแขวนผนัง รุ่น Classique (ซื้อเป็น SET ใช้รหัส C02957/C4066 อ่างล้างหน้าพร้อมขาตั้ง รุ่น Classique)

Sold 0 items

฿8,500 ฿8,500
฿6,800 ฿6,800 -20%
 

 

C4241

ขาตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวน

Sold 0 items

฿1,160 ฿1,160
฿928 ฿928 -20%
 

 

C4243

ขารองอ่างแบบแขวน

Sold 0 items

฿1,300 ฿1,300
฿1,040 ฿1,040 -20%
 

 

Filters (0) Clear

Product category

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy