CT4803S ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย (ท่อโค้ง)

Attribute:

SKU : CT4803S

Double Infrared Beam : ปล่อยคลื่น สัญญาณที่เข้มข้นกว่าเดิม ใช้งานอย่างแม่นยำและรวดเร็ว Moisture Protection : คุณสมบัติทนทานต่อน้ำและความชื้น Fuzzy Logic Control : ปรับปริมาตรการชำระล้างเมื่อมีความถี่การใช้งานมาก ลดลงจากปกติสูงสุดถึง 50% Override Button : ปุ่มชำระล้าง Manual ฟังก์ชั่นเสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน Aesthetic Design : รูปทรงแข็งแรงกระทัดรัด

Brand : COTTO

Share

Product Main : คอตโต้
CT4803S ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย (ท่อโค้ง)คุณสมบัติ

  • Double Infrared Beam : ปล่อยคลื่น สัญญาณที่เข้มข้นกว่าเดิม ใช้งานอย่างแม่นยำและรวดเร็ว
  • Moisture Protection : คุณสมบัติทนทานต่อน้ำและความชื้น
  • Fuzzy Logic Control : ปรับปริมาตรการชำระล้างเมื่อมีความถี่การใช้งานมาก ลดลงจากปกติสูงสุดถึง 50%
  • Override Button : ปุ่มชำระล้าง Manual ฟังก์ชั่นเสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • Aesthetic Design :  รูปทรงแข็งแรงกระทัดรัด


ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภท : ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย
การใช้งาน : แบบอัตโนมัติ
วัสดุที่ใช้ผลิต :  ทองเหลือง
ซีรีส์ : Flush Valve
น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy