CT696(0.5L) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ ปริมาณ 500 ml

Attribute:

SKU : CT696(0.5L)

เพิ่มความเงางาม ถนอมอายุการใช้งานไม่ทำลายพื้นผิวผลิตภัณฑ์ไม่ทิ้งคราบหลังใช้งาน ป้องกันเชื้อรา ขจัดกลิ่นเหม็นอับ ย่อยสลายคราบไขมัน ป้องกันท่อน้ำอุดตัน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ไม่ทิ้งสารตกค้าง ปลอดสารก่อมะเร็ง ปลอดสารโลหะหนักและกรดเคมีที่ทำลายน้ำ ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว

Categories : ACCESSORY

Brand : COTTO

Share

Product Main : คอตโต้
CT696(0.5L) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ ปริมาณ 500 ml


คุณสมบัติ

  • เพิ่มความเงางาม ถนอมอายุการใช้งานไม่ทำลายพื้นผิวผลิตภัณฑ์ไม่ทิ้งคราบหลังใช้งาน
  • ป้องกันเชื้อรา ขจัดกลิ่นเหม็นอับ ย่อยสลายคราบไขมัน ป้องกันท่อน้ำอุดตัน
  • ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ไม่ทิ้งสารตกค้าง
  • ปลอดสารก่อมะเร็ง ปลอดสารโลหะหนักและกรดเคมีที่ทำลายน้ำ
  • ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว


ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภท : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
วัสดุที่ใช้ผลิต : กรดผลไม้


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy